7.5.2014

Espoon OPS-seminaarissa kuultiin lasten ja nuorten näkemyksiä koulusta


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan seminaarissa 7.5 käytiin keskustelua valmistelussa olevan uuden opetussuunnitelman perusteiden sisällöstä. OPS-työ on käynnissä sekä valtakunnan, että kunnan tasolla. OPS on tärkeä asiakirja, joka ohjaa kouluissa annettavaa opetusta vuosia eteenpäin.
 
Äänessä olivat erityisesti lapset ja nuoret, joita oli paikalla eri kouluista. Merkille pantavaa oli, että alakoululaisista lukiolaisiin esiin tuli monia samoja teemoja, toki erilailla ilmaistuna.

Kalajärven koulun oppilaat listasivat aluksi, mitkä asiat saavat heidät viihtymään koulussa. Lasten näkökulmasta tärkeitä ovat kaverit, mukavat opettajat ja viihtyisät tilat, joista löytyy penkkejä välitunneille, seinämaalauksia, valoa ja avaruutta. Tiedusteltaessa puuttuvat aikuiset koulussa riittävästi kiusaamiseen, oppilaat toivat esiin, että kiusaamiseen on vaikea puuttua, koska se ei aina ole näkyvää ja voi tapahtua esim. sosiaalisessa mediassa.

Ruusutorpan koulun oppilaat kertoivat, että oppimaan motivoivat soveltavat, käytännönläheiset ja luovat menetelmät, teorian soveltaminen arkeen ja esimerkiksi se, ettei työtä aina tehdä luokassa, vaan liikutaan käytävään tai ulos. Oppilaat kehuivat parityötä, jossa yhdessä tutkitaan ja työstetään aihetta, joka sitten esitetään muille. Samoin kannatusta saivat ryhmätyöt ja yhteiset keskustelut, joissa oppii myös muilta. Kieltenopetuksessa nuoret suosivat keskustelua ja asia-aiheisia ryhmätöitä, joilla opitaan käytännössä hyödynnettävää kielitaitoa.

Lukiolaiset listasivat tulevaisuuden tarpeiksi monipuolisemman kielitaidon  ja sosiaaliset taidot. Myös tietotekniset taidot nousivat esiin. Lukiossa oppiminen oli tullut  itsenäisemmäksi ja stressaavammaksikin. Oma vastuu oppimisesta kasvoi. Toisaalta lukiolaisia motivoi opiskelemaan erityisesti se, että päämäärä, esimerkiksi tuleva toiveammatti, oli selvillä. Myös hyvät arvosanat todettiin motivaatiota kasvattavaksi tekijäksi.
 
Päättäjät ja virkamiehet esittivät nuorille runsaasti kysymyksiä. Esimerkiksi kouluruuan maittavuudesta saatiin odotetusti monta vastausta. Monen mielestä ruoka oli hyvää, joku totesi, että joskus se on sellaista, että sen voisi heittää roskikseen. Eräs oppilaista totesi, että koulun ruoka on parempaa kuin Mäkkärissä, mikä lienee tulkittavissa kiitokseksi!

Kaiken kaikkiaan espoolaiskoululaiset esittivät kypsiä ja oivaltavia mielipiteitä eväiksi OPS-työhön. Nuoret ansaitsevat arvostavan kiitoksen, samoin Espoon sivistystoimi valitusta työskentelytavasta. Virkistävin seminaari miesmuistiin!
 
Susanna Lehti
KoKoEspoo ry

 
 
 

 

Ei kommentteja: